JavaScript Тетрис от ptcpari.com

Местете фигурите със стрелките наляво и надясно. Въртете фигурите със натискане на бутона за интервал (Space).

[Tetris от ptcpari.com]