1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9
WRONG!
Игра Судоку
Сложност: Средне. Симметрия: Случайная.
 4 8 5  3
23 641 8 
  8 2   4
 5   4  6
         
9  2   1 
4   1 3  
 7 368 41
8  4 9 5 
Справка

Игра Судоку - пъзел с прости правила но изискваща сериозно мислене, добра тренировка за ума и лакомо изяждаща времето. В съвременния си вид се е родила в САЩ в 1979 година в списание Dell Puzzle Magazine. Но популярност и донася Японското списание Nikoli в 1986 година, което и дава съвременното име.

Цел на играта - да се запълнят полетата със цифри от 1 до 9 така, че цифрите да не се повтарят нито в хоризонтален ред, нито във вертикален ред, нито в малък квадрат (3х3 клетки, отелящи се със по-дебела рамка).

Как се играе: полето се състоит от клетки (квадратчета). В началото, в някой квадратчета има числа, изобразени с типографски шрифт. Тези числа не е възможно да се сменят и те задават крайното решение на пъзела (Значение на квадратчето). В останалите квадратчета се намират малки светлосиви цифри от 1 до 9 - това са варианти на даденото квадратче. Еднократен клик със левия бутон на мишката в квадратче маркира числото и го отделя от другите варианти със черен цвят. Това помага да запомните коя цифра искате да поставите във даденото квадратче. Така може да се отбележат няколко варианта. Двоен клик със левия бутон на мишката в квадратче маркира числото в качество на решение за това квадратче. Двоен клик във квадратче с решението премахва това решение и връща списъка с вариантите.

Под игралното поле:
Опция "Да се подчертават възможните варианти" включва подсветка на квадратчетата в които може да се постави число, над което се намира курсора на мишката (значение на квадратчето или един от вариантите), без конфликти с другите, вече попълнени числа. Този параметър се предава и във нова игра.
Трудност "Сложност" и "Симетрия" позволяват да се зададат настройки за новата игра.
Бутон "Нова игра" зарежда нова игра със избраните настройки "Сложност" и "Симетрия".

Бутон "Изчисти" изчиства пъзела в исходно положение - изтрива всички значения на квадратчетата и вариантите.
Бутони "Отбележи всички варианти" и "Изчисти всички варианти" съответно маркират и махат маркирането на всички възможни варианти във всички квадратчета на пъзела.

Текущото състояние на пъзела може да се запази с помощта на бутон "Запомни". На състоянието може да се даде име с помощта на текстовото поле над бутона иначе то ще получи име по местното време. Запомнените състояния се показват в списъка над текстовото поле.
После това състояние може да се върне избирайки от списъка и натискайки бутон "Възстанови"

Език/Language English
Български